Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská školaVelké Březno

MŠ ve Velkém Březně

Základní informace

Ve školním roce 2023 - 2024 bude navštěvovat mateřskou školu 72 dětí. 

Do tříd jsou děti rozděleny podle věku:

 • I. třída    " Berušky "   -  24 dětí 3 - 4 letých
 • II. třída   " Sluníčka "  -  24 dětí 4 -5 letých
 • III. třída  " Motýlci "     - 24 dětí 5 - 6 letých a děti s odkladem školní docházky  

Náš školní vzdělávací program " Barevné kuličky" zajišťuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Poskytuje předškolní vzdělávání na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte, včasnou speciálně pedagogickou péči, a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance.

Tento program dělíme na 11 bloků:  

1. KAŽDÝ MĚSÍC V PYTLÍČKU, NAJDEŠ NOVOU KULIČKU (ZÁŘÍ)

 • MOJE TŘÍDA - vítání dětí, jména dětí, oslovení dospělých v MŠ, prostory školky a školní zahrady, režim dne, ...
 • KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY - kamarádi, vztahy, chování, ...
 • U NÁS DOMA - kde bydlím, moje rodina, části dne  ráno-poledne-večer, ...

2. VYNDÁME Z PYTLÍČKU HNĚDOU KULIČKU (ŘÍJEN)

 • NA ZAHRÁDCE, NA POLI - ovoce, zelenina, podzimní práce a nářadí, školní zahrádka, ...
 • POUŠTÍM DRAKA - stěhovaví ptáci, počasí, oblečení, geometrické tvary, ...
 • TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE - řemesla, materiály, pokusy - experimenty, pantomima, obchod, ...

3. VYNDÁME Z PYTLÍČKU ORANŽOVOU KULIČKU (LISTOPAD)

 • PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ - podzimní plody, Dýňování, strašidla, Dušičky, ...
 • PADÁ LISTÍ - stromy, barvy tvary, početní představy, ...
 • V LESE A U RYBNÍKA - zvířátka, lesní plody, houby, přírodniny; výlov rybníka, voda a její význam, ...

4. VYNDÁME Z PYTLÍČKU KOUZELNOU KULIČKU (PROSINEC)

 • ADVENT ZAČÍNÁ - Mikuláš a čert, co je advent, výzdoba školky a zahrady, zdobení stromečku i pro zvířátka, příprava besídky, ...
 • KOUZELNÉ VÁNOCE - zvyky, obyčeje, koledy, vánoční tvoření, pohádky, besídka, Vánoce ve školce, ...

5. VYNDÁME Z PYTLÍČKU BÍLOU KULIČKU (LEDEN)

 • PŘIŠLA PANÍ ZIMA - Tři králové, zimní počasí, oblékání, experimenty se sněhem, zimní sporty, měsíce v roce, zvířátka a ptáci v zimě - stopy ve sněhu, ...
 • NA SEVERNÍM PÓLU - život na severu - Eskymáci, Grónsko, iglú; porovnávání etnických skupin, severská zvířata, ...

6. VYNDÁME Z PYTLÍČKU MODROU KULIČKU (ÚNOR)

 • MASOPUST - co je masopust, zvyky a tradice, karneval, barvy, materiály, pohádkové bytosti, ...
 • MOJE TĚLO - smysly, části těla, kostra, vývoj člověka, osobní hygiena, ...
 • NAŠE ZDRAVÍ - nemocnice, prevence proti nemocem, zdravé a nezdravé potraviny, pitný režim, vitamíny; námětové hry U lékaře, V lékárně, V nemocnici, 1. pomoc při úrazu; lékař, zdravotní sestra, záchranář, ...

7. VYNDÁME Z PYTLÍČKU ZELENOU KULIČKU (BŘEZEN)

 • JARO SE PROBOUZÍ - počasí, oblečení, změny v přírodě, první sněženky, návrat ptáčků z teplých krajin, poslech zvuků přírody, hry Na badatele a ochranáře, ...
 • NA DVORKU - domácí a hospodářská zvířata - jejich význam, mláďata, ...
 • NA ZAHRADĚ - jarní práce, pozorování klíčení semen, květiny a byliny; první hmyz, barvy, tvary, třídění, pozorování - předmatematické dovednosti, ...

8. VYNDÁME Z PYTLÍČKU BAREVNOU KULIČKU (DUBEN)

 • VESELÉ VELIKONOCE - zvyky a tradice, velikonoční koledy, různé výtvarné techniky - zdobení vajec, jarní tvoření, výzdoba třídy a školky, ...
 • JEDEME DO MĚSTA - rozdíl mezi vesnicí a městem, dopravní prostředky, bezpečný pohyb po ulici - přechod pro chodce, semafor, dopravní značky, policisté; významná místa a budovy, ...
 • PLANETA ZEMĚ - jsme součástí Vesmíru, střídání dne a noci; živá a neživá příroda, voda - vzduch - oheň (požární ochrana - hasiči); chráníme svou Zemi - třídíme odpad, ...

9. VYNDÁME Z PYTLÍČKU RŮŽOVOU KULIČKU (KVĚTEN)

 • NA LOUCE - květiny a léčivé byliny, keře a stromy, hmyz a drobní živočichové, experimentování (např. pozorování mraveniště, žížaly, hlemýždě, vývoj motýla), ... 
 • MAMINKA MÁ SVÁTEK - oslava svátku matek - důležité postavení maminky v rodině, další členové rodiny - vzájemné vztahy, chování a tolerance, poznávání svého místa nejen v rodině, ...
 • V ZOO - význam ZOO, exotická zvířata; přirozené prostředí, ve  kterém žijí - prales, poušť, voda, ...; pomoc ZOO - např. adopce zvířete, finanční podpora, sběr suchého pečiva, ...

10. VYNDÁME Z PYTLÍČKU ČERVENOU KULIČKU  (ČERVEN)

 • LÉTO JE TU - letní ovoce a zelenina, počasí - slunce, bouřky, duha; vlastnosti a míchání barev; vhodné oblečení a ochrana před přímým sluncem; nebezpečí, které na nás v létě číhá - u vody, při hrách (úpal, tonutí, žihadlo, ...), ...
 • CESTUJEME - po vodě, kolejích, silnici i ve vzduchu; ČR a Praha (hlavní město, státní vlajka, znak a hymna), památky; svět - sousední státy (vlajky), dorozumívání, památky, moře, turistika, ...
 • TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY - kam pojedu o prázdninách a jaká dobrodružství mne čekají, co si s sebou vezmu - oblečení, oblíbená hračka, knížka, ... ; bezpečnost při letních hrách na hřišti, u vody, na kole - výbava kola a ochranné pomůcky cyklisty, ....

11. VYNDÁME Z PYTLÍČKU ŽLUTOU KULIČKU  (ČERVENEC - SRPEN)

 • HRAVÉ LÉTO - hry a pohybové aktivity na školní zahradě a v dětském koutku, vycházky do přírody a zámeckého parku; letní tvoření, experimentování a pozorování; otužování; péče o zahrádku - sklizeň úrody, ...

Každá třída má sestavený vlastní třídní vzdělávací program, podle kterého pracuje. Jsou do něj zahrnuty všechny oblasti výchovně-vzdělávací činnosti a není opomenuta ani příprava dětí na školu. 

Předškolní vzdělávání zpestřujeme tematickými výlety, divadelními představeními, besedami s IZS, ...

Pracujeme s přírodními materiály, na podzim sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvířátka, po celý školní rok starý papír.

Do činnosti MŠ se snažíme zapojit i rodiče dětí. Několikrát do roka pořádáme " tvořivá odpoledne s rodiči ", např. Dýňování - vydlabávání a zdobení dýní s opékáním buřtíků, vánoční a velikonoční tvoření, Zahradní slavnost, ...

Také doma děti s rodiči vyrábějí např. čarodějnice, velikonoční či vánoční ozdoby a jiné, a rády se ve školce se svými výrobky pochlubí na výstavce prací.

Spolupracujeme:

 • s místní základní školou - pořádáme společné akce - dětský karneval s prvňáčky, běh zámeckým parkem, ... Dle možností navštěvujeme keramickou dílnu a tělocvičnu.
 • s Obecním úřadem - vystupujeme na Vítání občánků a jiných společenských akcích, máme přístup do obecní knihovny, ...
 • s Domovem pro seniory - připravujeme tematická kulturní představení, pořádáme společná setkání a tvoření, ...
 • s FK Jiskra - účastníme se akce Měsíc náborů, využíváme fotbalové hřiště při sportovních akcích, např. Školní olympiáda, ...

Jedenkrát ročně vyjíždíme na školu v přírodě, účastníme se plavecké školičky.

Nabízíme zájmové kroužky - Malí umělci, Tančíme pro radost, Angličtina hrou; letos navíc nabídneme Kung fu ...?

Mohlo by Vás zajímat

nahoru